Khách hàng CƠ QUAN Lai Thành >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lai Thành, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Lai Thành, H. Kim Sơn, T. Ninh BìnhĐịa chỉ
1Trường THCS Lai Thành32FX+P6M Commune, Lại Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
2Trạm y tế xã Lai Thành32GX+GQF, Lại Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Lai Thành, H. Kim Sơn, T. Ninh BìnhĐịa chỉ
1 THCS LAI THÀNH32FX+P6M Commune, Lại Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
2 TIỂU HỌC LAI THÀNH A32GX+286, Lại Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
3Trường Trung Học Cơ Sở Lai Thành328V+PP9, Lại Thành, Kim Sơn, Ninh Bình